Höga insulinnivåer från protein

Den studien jag refererar till i det här inlägget är från 2006, så det är lite gammalt. Men det har inte kommit något nytt gällande detta som jag känner till och jag visste inte om det här tidigare.
Alltså i den här studien har man kikat på mjölkprodukter och hur dom påverkar diabetes. Det visar sig precis som vi redan vet att vassleprotein är extremt insulinkrävande. I den här studien pratar man om effekter som är ”dubbelt så höga som vitt bröd” på insulinproduktionen.

Från texten
”När kroppen utsätts för kontinuerligt höga insulinnivåer försämras känsligheten för detta hormon vilket resulterar i svårigheter att reglera blodsockernivån. För att kompensera för det höga blodsockret frisätts ännu mer insulin vilket i sin tur minskar cellernas känslighet för insulin ytterligare och det utvecklas en ”ond cirkel” mellan höga insulinnivåer (hyperinsulinemi) och en ökad insulinresistans”

Detta vet vi sen innan också, dvs att om vi ökar behovet för insulin i våra kroppar så blir vi ännu mer resistenta. Vilket är intressant att ha i åtanke när vi pratar om mediciner som exempelvis repaglinid som gör precis just det. Men vi ska inte prata om mediciner nu utan om den här effekten. Så vi vet att ju mer insulin kroppen behöver producera destå mer resistens kommer vi att få. Men det verkar inte gälla vassleprotein. Intressant va? På samma sätt får vi höga insulinnivåer, men i studien ser dom ingen effekt på insulinkänsligheten efteråt. Det kan innebära att den typen av frisättning som sker i samband med aminosyror, eller proteiner, kan vara mycket mer gynnsamt för kroppen. Det skulle kunna förklara varför man sett i vissa studier att människor faktiskt går ner i vikt när dom lägger till proteiner i dieten. (Källa) Dessutom har man ju sett att tillskott av vassleprotein, sk whey80 eller whey100, som är ultraprocessad mat, ger effekter på blodsockernivåerna under hela dagen. Fränt! (Källa)

Men studien pratar faktiskt bara om vassle, så hurvida all protein har liikvärdig effekt är inte riktigt möjligt att dra slutsatser kring baserat på detta. Däremot kan jag anekdotiskt berätta att jag tagit ett proteintillskott alla dessa år som reverserad diabetiker. Kanske har det hjälpt mig?