Föreställningen om hur det ska kännas

Fråga vem du vill som gjort en förändring i sitt liv. Det är inte bara utifrån hälsa eller vikt, utan alltsammans. Den som exponerat sig för ångestproblematik, den som haft tvångsmässighet och gjort en förändring. Den som återhämtat sig efter att ha varit svårt sjuk. Den som behöver med viktreduktion hantera sin diabetes. Ingen av …