Glöm inte din medicin!


En studie som genomfördes på äldre människor visade fantastiska resultat för en medicin som nästan alla har hemma. Den här studien handlade om blodtrycket. De som tog den här medicinen fick nämligen ett lägre blodtryck, och det översattes till :11% mindre risk att dö för tidigt oavsett anledning, 16% mindre risk för kardiovaskulär-relaterad för tidig död. 18% mindre risk för att få sjukdomar kopplat till hjärtat och 36% mindre risk för att få stroke.

Vad var det för fantastiskt piller då? Jo att röra sig 3000 steg mer per dag. Att ändra ca 4000 steg per dag till 7000 steg per dag hade den här effekten. Det var inte kopplat till intensitet – bara mer rörelse! Heja motionen!


Källa: Adding 3,000 steps per day may lower blood pressure among older adults (yahoo.com)