Farligt att prata mediciner på nätet – men dumt att inte bilda sig en egen uppfattning

Det finns mycket farlig information att tillgå på internet. Inte minst när det gäller mediciner. Med stor sannolikhet finns det en sida som totalt svartmålar varje medicin som går att hämta ut om man letar ordentligt. Riskerna med det är förstås astronomiska. Medicinska råd mellan lekmän kan sluta i total katastrof, och även om någon hävdar sig vara kunnig eller insatt så ska sådana råd aldrig tas emot över nätet. Jag håller helt med. Däremot måste dialogen kring läkemedel också kunna ske mellan människor som har erfarenhet av att ta medlen, annars kommer det saknas bitar i informationen som är otroligt viktig.
Biverkningar av medicin exempelvis baseras på användarnas upplevelser. Det enda vetenskapliga med det är att läkemedelsverket har räknat ut hur vanligt det är att folk rapporterar dem. Dessutom uppkommer ny information mellan dom gånger du träffar din läkare, och att lita blint på att din läkare håller sig helt uppdaterad kring allt som händer med alla mediciner skulle jag i varje fall säga att är att önska för mycket.

Många FB-grupper har totalt förbud att diskutera mediciner. Det är deras sätt att ta ansvar för att inga dåliga råd ges, men tyvärr innebär det också att människor tappar sin röst. Det kan vara meningsfulla saker som sägs kring mediciner också, eller sakliga saker. Det viktigaste är att det som man pratar om inte levereras som sanningar, men inte ens det kan man ta ansvar för. För tolkningar av det som skrivs kommer ändå alltid göras på såna här forum, och man vet aldrig hur information tas emot av den som läser. Därför måste det finnas ett eget ansvar i hur man hanterar informationen. Skriver någon att du ska hoppa ner för trappen så begriper du förhoppningsvis att du inte ska göra det. Dessutom är det fördelaktigt att diskussionerna sker i öppna forum, så att den som är klok eller påläst också kan komma med input. Då finns det en chans att mottagaren tar emot informationen på ett källkritiskt sätt, som man måste göra, inte minst när man befinner sig på forum. För det är väldigt sällan som det finns väldigt svart-vita svar på saker och ting.

Självklart ska du göra medicinförändringar i samråd med din vårdgivare. Men du ska absolut samla på dig den informationen du kan också hos andra personer, deras erfarenhet och upplevelser kan utgöra grogrunden till att du också hittar en bättre tablett för dig själv, eller att du får gynnsamma dosförädringar av din vårdgivare. En läkare har massvis med patienter, och det är fortfarande så att patienten känner sig själv bäst. En klok patient samlar information och resonerar sen med sin vårdgivare. Det är så man får riktigt bra vård.

Upplever du osunda diskussioner angående mediciner? Ge trådskaparen eller diskussionsstararen ditt perspektiv. Vidhåll alltid att vården ska vara inblandad i alla beslut kring mediciner, det är jätteviktigt. Genom att du bidrar med dina tankar så blir diskussionen mer demokratisk och förhoppningsvis mer dynamisk också.thermometer on medical pills
Photo by Pixabay on Pexels.com