Medicinen överskattas

Det här är absolut inget foliehattinlägg lugn! Ju mer vetenskapliga vi blir ju större respekt har vi för medicinen, och den ska respekteras eftersom den baseras på seriösa studier. Det finns många som tar fram faktumet att läkemedelsbolagen vill tjäna pengar som ett argument för att vi inte ska lita på dem,. Jag är inte en av dessa personer. Läkemedelsbolagen vill absolut tjäna pengar, precis som din tandläkare vill göra när du kommer på besök, eller affären när du är där som kund. Det betyder att man ska ta emot deras information med viss tveksamhet, och att man absolut ska vara källkritisk. Men när det gäller läkemedelsforskning så kan du också trösta dig med att reglementet är relativt strikt för att få en medicin godkänd, och att det finns flertalet bolag som krigar om samma kunder. Dom vill helt klart ha de bästa resultaten.

Men det här inlägget kommer ändå sätta medicinen under kritisk lupp. Jag upplever att tron på mediciner är hysteriskt hög, och ibland undrar jag om man riktigt förstått hur potenta vissa mediciner egentligen är. Metformin är ett gott exempel att ta med, eftersom det är en medicin som funnits väldigt länge, som inget enskilt bolag har patent på, och det är den medicinen som rekommenderas till dom allra flesta patienter med typ2 diabetes.
Metformin minskar dödligheten är ett av dom starka argumenten. Vi kan ta oss till Fass för att ta reda på hur mycket. De som fick en kostanpassning för att hantera sin diabetes hade en dödlighet med 12 per 1000 patientår. Metformin å andra sidan hade 7.2 dödsfall per 1000 patientår. Det är alltså knappt 5 dödsfall skillnad.
När det gäller minskad risk av hjärtsjukdom så hade gruppen med kostanpassningar 18 infarkter per 1000 patientår, och metformingruppen 11. En uppenbar skillnad, men kanske inte så stor som man tänker sig?
Vi kikar på Ozempic istället som är en superpopulär medicin i diabeteskretsar eftersom många upplever att den ger viktreduktion. Studierna bekräftar detta också, de som fick medicinen gick ner 4,5kg på 30 veckor i snitt medans de som bara gjorde kostanpassningar enbart gick ner 1kg. Det gav alltså 3,5kg ytterligare viktnedgång. De mycket vanliga och vanliga biverkningarna på medicinen? Illamående Diarré Kräkningar Buksmärta Spänd buk Förstoppning Dyspepsi Gastrit Gastroesofageal reflux Rapningar Flatulens.

Syftet med det här inlägget är inte att ni ska misstro mediciner, för all del ta hjälp av dessa för att nå era mål om dom fungerar bra för er. Men den primära behandlingen för typ2-diabetes är kost och motion. Det är där styrkan finns. Det är inte bara lite styrka heller, här kommer några exempel:

Motion jämfört med inaktivitet, dvs livsstilsfaktorer, så visade en studie  vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs universitet på 22 000 personer att risken att dö av hjärtinfarkt var 60% lägre om man hade en aktiv livsstil.

När man jämförde hur mycket människor satt varje dag, så såg man att det var 91% högre risk att få diabetes om man tillhörde dem som satt mest jämfört med dom som satt minst.

Vi måste sluta tänka först på mediciner, särskilt som diabetiker. Även om det är så att du har en sjukdom som kräver mediciner för att du ska kunna hantera den så är det först och främst kost och motion som gäller. Skulle något läkemedelsföretag kunna hitta på mediciner som gav samma siffror som motion gör för prevention av följdsjukdomar och död, så skulle dom bli fruktansvärt rika.

Referenser till siffrorna
https://www.doktorn.com/artikel/%C3%B6kad-motion-efter-hj%C3%A4rtinfarkt-halverar-risk-att-d%C3%B6/
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19960927000041&userType=0
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2018/02/prevention-av-diabetes-typ-2-med-fysisk-aktivitet-och-halsosam-mat/

strong senior sportsman preparing for competition in racing
Löpning kanske borde in på din medicinlista