Hba1c – Vad är det egentligen?

blood-test
Hemoglobin A1c, Hba1c
, är hur mycket glukos (socker) som fastnat på blodkroppen. Genom att utvärdera hur mycket socker som sitter fast på blodkroppen kan man dra slutsatser om hur blodsockervärdet legat de senaste månaderna.

Ju högre nivåer av socker man har i blodet, destå mer Hba1c blir det helt enkelt. Däremot försvinner inte nivåerna av att blodsockret minskas på just den cellen. Det innebär att om du räknar ut ett snitt av din blodsockermätare så kommer det troligtvis bli missvisande, eftersom de låga värdena inte har någon effekt medan de höga har effekt (det är då sockret stannar)

Sockret stannar sen på den röda blodkroppen tills den förnyas, och en
röd blodkropp förnyas efter 120 dagar (normalförloppet) Dock har ju inte alla
blodkroppar skapats samtidigt, vilket betyder att du ständigt byter ut dessa
röda blodkroppar, och därför kan man se skillnad på ditt Hba1c redan efter 1
månad. Men för att verkligen se effekten av förändringar i kost, motion,
eller medicinering behöver man vänta 120 dagar. Ska väl sägas att de allra
flesta blodkropparna bytts ut efter 3 månader (90 dagar) och ger en rätt bra
fingervisning. Dessutom har man haft väldigt högt blodsocker kommer förändringarna
att märkas redan efter sex veckor.
Det finns ingen exakt siffra för hur många blodkroppar som förnyats efter en viss tid, men gissningar förekommer lite här och var på nätet. Där ser det ut som att man spekulerar i att efter 90 dagar har 90% av alla blodkroppar förnyats.

Hba1c och följdsjukdomar

Ett högt Hba1c är kopplat till en rad följdsjukdomar; Värden under 48mmol/l är att rekommendera för att få ner risken för mikrovaskulära följdsjukdomar (ögon, njurar och nerver)
Makrovaskulära sjukdomar, tex storke, hjärtproblem och död. Är också starkt kopplat till Hba1c. Ju lägre ju bättre, men det finns ingen mening med att ha lägre än Referensen som är 27-42mmol/l. Blodtryck och rökning ökar förstås risken också. Men även blodfetter finns med i beräkningen. Det ska dock sägas att Hba1c är den viktigaste blodmarkören för att se statistisk risk för följdsjukdomar hos diabetiker.

Hba1c – Riktvärden

ADA (American Diabetes Assosication) har dessa riktvärden för diabetes:

<39 Ingen risk för diabetes

40-47 Prediabetes, Stor risk för diabetes
48 Diabetes

WHO (World health organisation) har ungefär samma värden, men låter patienter gå upp till 42 mmol/l innan man ser dem som prediabetiker.

Slutkommentar: Jag kan tycka att det är klokt att sikta på ett värde som helt klart är under 48, gärna under 42, men om det är möjligt också under 39. Om en hel diabetesfalang tycker att 39 är gränsfallet så är det ju inte fel att hamna under där eller hur?

Det är också klokt att inte bli jättebesviken efter att man gjort sitt första återbesök och inte fått sina önskade nivåer om det inte var mer än 4 månader sen som testet togs första gången.

Källor:
https://werlabs.se/halsokontroll/diabetes-metabolstorning/hba1c
https://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/10.-vad-%C3%A4r-ett-bra-hba1c-13754543
https://www.diabetes.org.uk/professionals/position-statements-reports/diagnosis-ongoing-management-monitoring/new_diagnostic_criteria_for_diabetes