LCHF kan ge ketoacidos hos typ2-diabetiker

Eller i alla fall i extremfall.

Jag läser den här artikeln och det intresserar mig givetvis. Två patienter har drabbats av ketoacidos med typ2 diabetes, trots att de haft insulinproduktion kvar. Slutsatsen som läkartidningen, eller de tre skribenterna drar, är att LCHF är åtminstone en del av problemet. Det är värt att notera att två av de tre skribenterna har mottagit ersättning från ett företag som jobbar med empagliflozin – det vill säga den medicin som en av patienterna använde. Den andra patienten var behandlad med antibiotika och hade andra problem.

Det som nämns ovan är inte för att förringa riskerna med LCHF. Sanningen är ju att vi inte vet helt och hållet vilka riskerna är. Men även dessa tre artikelskrivare vidhåller att ketos är vanligt bland LCHF ätare, och att ketoacidos är sällsynt om inte insulinbrist föreligger.

Jag tycker slutsatsen att LCHF var problemet är konstig, särskilt eftersom det i artikeln också står, jag citerar ”Denna läkemedelsklass har i vissa fall visats vara förknippad med normoglykemisk diabetisk ketoacidos hos patienter med såväl typ 1-diabetes som typ 2-dia­betes vid olika stressituationer [20-22]” just om SGLT-2 hämmarna.  (SGLT-2 hämmarna kallas Glyxambi, Jardiance, Synjardy på apoteket. Det finns även en sort som heter Ivokana)
Hur slutsatsen då är att LCHF är problemet i detta fall, och inte i ett annat är oklart. Men i huvudbudskapet står det ”Vi presenterar två fall av typ 2-diabetes av kort duration där vi bedömer att LCHF-kost utlöst och SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till intensivvårdskrävande ketoacidos.”

Just ovanför den textraden skriver man dock ”En ny klass av antidiabetiska läkemedel, SGLT2-hämmare (natriumglukossamtransportör 2), förefaller i vissa fall framkalla eller förvärra ketoacidos, troligen genom att öka glukagonfrisättningen.

Bara genom att läsa texten blir jag inte klok på slutsatsen, men jag har kontaktat personen som skrivit artikeln för att få mer svar på frågorna. I alla fall tycker dem inte att man ska äta varken metformin eller SGLT-2-hämmare i samband med LCHF, i alla fall inte om den är strikt och man äter väldigt lite kolhydrater, något annat kan man inte dra som slutsats med tanke på detta:

”Dock tillråds försiktighet hos patienter med långvarig (potentiellt insulinopen) typ 2-diabetes och/eller samtidig LCHF-kost samt vid kraftigt katabola situationer. SGLT2-hämmare, liksom metformin, bör undvikas vid alla tillstånd med ökad ketosbenägenhet, även vid fasta (t ex vid ramadan), allvarliga infektioner samt intorkning.”

Det är svårt att dra en nykter slutsats av detta, det behövs förstås mer forskning på det. LCHF förespråkare menar att läkarna som skrivit detta är pantade, i vanlig ordning, och det blir inte särskilt givande att följa de tankegångarna. Samtidigt undrar jag nyktert hur man valde ut LCHF som hönan (eller ägget) i det här fallet då.
Det kan vara en indikation på att LCHF bör ätas med lite mer kolhydrater för att undvika ketos, eller i alla fall hålla nere den. Eller helt enkelt att LCHF inte ska ätas tillsammans med mediciner, precis som artikelskaparna också säger.
Självklart är också ett alternativ att LCHF är en dålig kosthållning för typ2-diabetiker, och det är ju egentligen det som socialstyrelsen menar. Den är för extrem. Men räcker 2 såna här fall (där medicinen är i alla fall medskyldig) för att den slutsatsen ska dras, när många faktiskt blir symptomfria och går ner i vikt, och lever ett medicinfritt liv på grund av kosthållningen?

I alla fall kan vi vara överens om att vara försiktig med blandning av LCHF och dessa mediciner. Det verkar uppenbart. Vi får se vad jag får för svar från artikelskaparen.

Det som är viktigt att komma ihåg här är att ketoacidosen, som i vanliga fall innebär högt blodsocker, sker med helt normalt blodsocker. Det gör att man själv kanske aldrig misstänker den, men också samma sak med vården. Normalglykemisk ketoacidos är inte något nytt, men det är fortfarande långt mycket mer ovanligt än ketoacidos med samtidigt högt blodsocker.

Jag har ätit väldigt strikt LCHF särskilt i början av min sjukdomsperiod, för att få in mer kolhydrater i kosten efteråt. Det är inte av rädsla för acidos som jag gjort det, då jag dessutom är omedicinerad, men jag tycker att jag mår bättre av det. Jag har inget intresse av att LCHF ska framstå som bättre eller sämre. Jag vill gärna fortsätta följa diskussionen hurvida kolhydrater ska förtäras i stor mängd, lite mindre mängd, eller liten mängd för oss typ2 diabetiker för en optimal sjukdomsbild.

verandakim2