Räkna ut din insulinresistens

Är det intressant?

Om vi kikar på den studien som släpptes nyligen om att man föreslår att dela upp diabetes typ 2 i fem olika sjukdomar, så finns där en faktor med som man kallar för HOMA-IR – eller insulinresistens. Den tar hänsyn till vilket sockervärde (fastande) du har, och dessutom då till ditt c-peptid värde. På det sättet kan du via ett program räkna ut hur mycket resistens du har. Det kan vara väldigt intressant. Och även om detta känns som överkurs för vissa borde i alla fall ens vårdcentral ha detta i åtanke. För det handlar ju direkt om hur du ska hantera din sjukdom.

Är det framförallt att du är resistent mot insulinet, eller är det att du producerar för lite insulin som är problemet. Den frågan borde alla typ 2 patienter ställa till sina läkare, och ärligt talat, din läkare ska kunna svara på det just för dig. Det fungerar inte att gå i allmäna ordalag när det gäller dessa saker längre, när man faktiskt kan räkna ut det. Jag tror ni håller med.

Så mina startvärden (När jag blev sjuk)

P-glukos 7.6 mmol/l (Mitt värde var 14.3 dagen innan, men oklart om det är fastande. Så man tar det igen dagen efteråt, och då blev detta svaret)
C-peptid 1.8 nmol/l

Mina värden idag (Tyvärr fastade jag inte helt, jag drack kaffe med mjölk, jag vet inte om det påverkar, säkert lite, men jag delar värdena ändå, och innerst inne VILL jag ha ett bättre c-peptid, nog om detta)

P-glukos 5.0 mmol/l
C-peptid 0.8 nmol/l

homair

För att förstå dessa värden, och inte bli för snurriga behöver vi söka stöd i metoden HOMA. Kort kan man förklara det som ett sätt att se varti problemet ligger i din sjukdomsbild. Detta ska givetvis göras i samband med en läkare, och att göra som jag sitta på kammaren och dra slutsatser kan vara jävligt dumt. Men jag vill ändå dela med mig av detta. Vad är det som hänt med min sjukdom efter två år, enligt HOMA?

Min insulinresistens har minskat från 4.50 till 1.76 men vad betyder siffrorna? Ja, det är lite krångligare än bara att säga rakt ut. För etnicitet och kön spelar också in när man gör dessa bedömningar (1), det verkar som att vissa etniciteter har andra värden. Men ett normalt värde för HOMA-IR hos en frisk patient är 1.7-2.0 – värden över 2.9 räknas som ”svår insulinresistens”
Värden mellan 2.0 och 2.9 ses som ”Insulinresistens”
Mitt värde var alltså 4.5 vid diagnos. VI kan sätta in det i ett diagram och se vart det ställer sig mot andra typ2:or.

minavärden

Röd linje : Mitt första värde.
Grön linje: Det som kallas ”Normalt värde”
Orange linje: Mitt nuvarande värde

Digrammet kommer från den mest färska forskningen, där man försöker att dela upp människor med typ2 i cluster, för att lättare hitta vad som är problemet och förstå hur deras sjukdomsbild ser ut (3) sätter mig i cluster 3 – kraftig övervikt är också en av det clustret, så det stämmer säkert. MEn jämförelsen är häftig. Här ser man verkligen varför min diabetes backar så otroligt mycket när jag påverkar min insulinresistens, eftersom insulinresistensen är det ”stora” problemet för mig.  Enligt visst underlag (4) så ska man vara försiktigare med att jämföra %B – talet mot andra än sig själv. Men det vi kanske kan dra som slutsats är i alla fall att min produktion åtminstone är tillräcklig. Eller hur? Den är nämligen över 100 % i båda situationer. Däremot har den snarare minskat än ökat sen insjukning om man ska jämföra siffrorna, men återigen, jag behöver ta om dessa prov helt och hållet fastande för att få en hel bild.

Men mina slutsatser i korta drag: Min sjukdom är framförallt (eller enbart) insulinresistens. Jag har backat resistensen enligt den här mätmetoden från extremt hög till normal. Däremot är mitt c-peptid fortfarande i övre gränsen (även om den är inom referens) och det kan vara så att jag fortsatt måste producera mer insulin än normalbefolkningen för att hålla nere mitt blodsocker. Därför finns det mer jobb att göra!

Programmet kan du ladda hem härifrån men gör det inte om du inte känner att klarar av att krångla lite och testa dig fram. Det kan vara stressande med siffror också. Jag gör det av enormt stort egenintresse.

Slutligen då, varför skrev man ut insulin till en person som är kraftigt insulinresistent? Jag provade aldrig insulinet, men hur hade det fungerat på mig? Hur ska kroppen kunna hantera snabba kolhydrater, eller mängder av kolhydrater om den på fastande mage inte ens kan hantera sockret, för att insulinnivåerna är så höga? Hur kan vi bli rekommenderade att äta mat som har extremt insulinbehov, när sjukdomen våran är att vi inte svarar på insulinet riktigt (nu pratar jag om cluster 3, inte alla diabetespatienter)
Hur kan vi säga att det är en kronisk sjukdom, när insulinresistens bevisligen är något som vi kan förändra? Visst är det säkert möjligt att vissa delar av sjukdomen fortfarane är kronisk, jag vill inte hamna i den diskussionen här, men är det meningsfullt att kalla en fullt reversibel resistans, som kanske (i mitt fall) handlar om 95% av sjukdomen för kronisk?

Den här studien kommer hjälpa oss som fan, hoppas den blir att nyttjas så snart som möjligt och innan dess hjälper vi oss själva, genom att kräva svaret på frågan ”Vad är det som mestadels ger mig högt blodsocker, är det underproduktion av insulin, eller är det insulinresistens” – för det ger oss nyckeln till hur vi ska ta hand om oss själva

(1)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24530467
(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20721461
(3)http://diabetesportalen.se/arkiv-foer-nyheter/paradigmskifte-i-diagnosticeringen-av-diabetessjukdomarna/
(4) http://care.diabetesjournals.org/content/27/6/1487

Kommentarer är stängda.