Hur är det med ketoner?

01glucomen_lx_plus_system14-400x304

 

Jag har sett att diskussioner om ketoner, ketos och ketoacidos gör många personer engagerade. Så jag beslöt mig för att försöka sätta mig in i ämnet på ett så objektivt sätt som möjligt. Jag är ingen läkare, och har använt google och den kunskap som finns tillgänglig, samt lyssnat på personer för att hitta ett svar på frågan. Jag har också angett källor för att förtydliga vissa moment.

Gällande ketoner har vi LCHF sidan som i stora drag säger att ketoner är himmelriket, och på andra sidan har vi dem, särskilt oldschoolers, som säger att ketoner är en risk. Många blandar ihop ketoner och ketoacidos också, men samtliga säger att det är en risk. Hur ska en person som är ny ha en susning, eller ens en chans att veta vad som är sanningen?

Ketoacidos kan man få med högt eller normalt blodsocker. Det är ovanligt att få det med normalt blodsocker, men vid t.ex en extrem lchf diet kan det ske, om patienten inte fått i sig tillräckligt med insulin. Den risken ökar ju mindre kolhydrater du äter. Det verkar inte finnas någon siffra för hur mycket insulin du måste få i dig (eller producera) för att du ska vara säker från ketoacidos. Jag hittar inga såna siffror, men om man nu ska testa detta med LCHF om man saknar insulinproduktion bör man nog (som vid all annan kostförändring förresten) vara särskilt vaksam på hur det går, och göra uppföljning.
Ketonerna i sig är en naturlig del av kroppens processer. Visst, äter man mycket kolhydrater är de  inte lika vanliga som om man äter färre, men även hos kolhydratsätare finns ketoner i blodet. Det är vid insulinbrist som levern inte får någon signal att sluta producera dem, och slutligen blir blodet surt. Det är ett livsfarligt tillstånd.

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=426
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6140

Fallbeskrivningar som jag hittar där man på grund av kost fått i sig för lite insulin, har varit personer som ätit 10-30g kolhydrater per dag, och samtidigt haft ett kaloriunderskott. När man räknar på insulin så räknar man på kolhydrater, men även fett och protein behöver insulin. Men fallen som jag hittar hade 10-30g kolhydrater och samtidigt kaloriunderskott.

(http://www.dagensdiabetes.info/index.php/alla-senaste-nyheter/2152-normoglykemisk-ketoacidos-ett-allvarligt-tillstand-forekommer-bland-annat-som-biverkan-av-sglt-2-hamnare-och-lchf-vid-t1dm)

Konsensus: Det krävs alltså att man tar för lite insulin för att man ska få ketoacidos. Vid väldigt låga nivåer av kolhydrater finns det en risk att man samtidigt får i sig för lite insulin, för att man inte ”behöver” det. Man borde inte äta väldigt strikt lågkolhydratkost vid diabetes typ 1.

När det gäller ketonnivåer så finns det rekommendationer. Det vanligaste är att ketonerna ökar och att blodsockret samtidigt är väldigt högt vid ketoacidos. Men som sagt, vid extrema lågkolhydratdieter kan du ha ett blodsocker under 11 mmol/l och ändå vara i risk.
Om vi kikar på nivåerna av ketoner:

Saxat från läkartidningen, så har man gjort en riskanalys på ketoner för typ 1 diabetiker, eller diabetiker som insulinbehandlar och kommit fram till dessa siffror. Notera att det inte ens är frågan om ketoacidos vid 3, utan det är en riskbedömning. Försurningen sker på mycket högre nivåer än så, enligt den källa jag hittar blir man förgiftad när det passerat 15 mmol. Men det är värt att notera att det kan gå väldigt fort om man har insulinbrist, och därför bör man förstås ändå vara aktsam för detta. Om du svälter dig helt och hållet kan du komma upp till ca 5 mmol/l ketoner, vid extremt hård lågkolhydratkost till ca 3-4mmol/l. Vid en lagom så gissar jag att det är mindre. (http://www.jonasbergqvist.se/fettforbranning-och-ketos)
Beviset på att man inte blir förgiftad vid dessa nivåer är att många har haft ketoner på 3 och 4 och mått hur bra som helst. Det är alltså insulinbristen som gör det farligt. Ketonerna i sig är inte farliga, men blir farliga när det inte finns något insulin på grund av att levern överproducerar dem, och då försurar blodet. Värt att nämas igen tror jag.

Slutsats: Ketoner är helt ofarliga i kroppens naturliga processer. Men när insulin saknas vet inte levern att den ska sluta producera ketoner. Ketonernas PH-värde är surt, och vid tillräckligt höga nivåer blir det farligt.

Andra anledningar till ketoacidos 
Vi har bokat av att vid extrem lchf (och svält) så kan patienter skapa sig själv ett så litet insulinbehov att de hamnar i ketoacidos. Det är ovanligt, men det kan ske. Det är dock inte den vanligaste anledningen till ketoacidos.

– Problem med utrustningen (folk med pumpar t.ex som inte fungerar som de ska)
– Magsjukdomar, kräkningar, diarre
– SGLT-2-hämmare  Forxiga, Jardiance, Invokana
– Infektioner
– Att man är nydebuterad Diabetiker (25% av fallen är detta)

Varför är ketoner så omdiskuterat?

Jag tror att det handlar om lite olika saker. Men det faktum att LCHF anhängare lagt beslag på termen tror jag har skapat en viss avsmak. Många LCHFare vill ju ha mycket ketoner, för att de upplever att deras förbränning och kropp blir bättre då. Hurvida det är sant eller inte vet jag inte, men det finns solklart en lägerindelning när det gäller diabetes och LCHF så kanske kan det spela in.

Jag tänker också på metoden att mäta, tidigare har väl kiss-stickor varit grejen, och då kan mycket ha hunnit hänt i kroppen när du avläser ditt resultat. Man kanske måste ha en annan typ av varning med den mättekniken?

Kunskapsökning tror jag också är en grej. Säga vad man vill om lågkolhydratsrörelsen, men ketoner är ju inget som folk har känt till knappt innan, och med en kost som är baserad på kolhydrater kan du ju vara säker på att höga ketoner är ett problem. Äter du däremot en kost med mindre kolhydrater, så kan alltså ketoner vara helt naturligt. Jag tror att den här faktorn kan vara allra störst faktiskt, för vi rekommenderas en kost som ska innehålla så pass mycket kolhydrater att ketonerna inte kommer synas i blodet mer än kanske på morgonen, om ens då, och i såna fall väldigt låga värden.

Min slutsats
Först och främst kan jag inte dra några slutsatser om din diabetes eller din behandling. Jag kan läsa mig till saker och tänka högt. Hade jag varit insulinberoende (det är jag, men jag menar via spruta eller pump) så hade jag inte ätit en extrem lchf diet. Det verkar dumt även om det är en ovanlig åkomma. Men jag själv äter inte ens så lite kolhydrater trots att jag har egen insulinproduktion. I exemplen såg vi 10-30 gram kolhydrater, jag äter runt 100gram själv. Det är 3 till 10 gånger så mycket som de som fick det här problemet. Dessutom svälter jag inte mig själv, utan ligger på ett balancerat kaloriintag.

Den stora fördelen med lågkolhydratkost (som kan vara upp till 100g kolhydrater, lite beroende på vem du frågar och hur du äter) är ju den metabola kontrollen som jag får. Inga höga värden, och heller inga gummibandseffekter med låga värden. Jag är inte insulinberoende men jag kan ändå se att det blir så för mig om jag äter väldigt kolhydratrik mat. Jag tror absolut att jag hade ätit på samma sätt om jag hade haft typ 1 diabetes. Men som sagt, jag tänker bara högt och är bara en simpel man.

Vi vet i alla fall att god metabol kontroll är skitviktigt för att vi ska ha ett långt och bra liv som diabetiker. Men det kan erhållas på andra sätt än med lågkolhydratskost. Jag har bara inte sett poängen i att välja en annan väg. Kanske imorgon?

Kommentarer är stängda.