Coaching

Behöver du förbättra dina blodsockervärden? Vet du vad du borde göra men har svårt att genomföra det? Hör av dig! Vi kan hjälpa dig med kost och motionsupplägg och resonemang kring hur du ska angripa din sjukdom utifrån livsstil. Upplägget görs utifrån vad som passar dig. Med lång erfarenhet att jobba med människor, och yrkesutbildning inom behandlingspedagogik har vi goda förutsättningar att hjälpa dig.

Jag och min fru har verksamheten tillsammans där vi utgår från vårt synsätt på livsstil för att hjälpa dig. Grunden är förstås kost och motion, för det är det mest potenta sättet att behandla sin typ2-diabetes förutsatt att den är relaterad till bukfetma och låg muskelmassa (som 90% av typ2 diabetesen är) men vi jobbar också med den mentala biten. Vi hittar dina fallgropar, vi hittar de vanorna som hjälper dig framåt och vi hjälper dig att hitta ett nytt perspektiv på din sjukdom.
Ingen med diabetes ska behöva ha skuldkänslor – men alla behöver ta ansvar för sin sjukdom.

Vi kan jobba på olika sätt som passar dig, men vi har ett upplägg just nu där vi under en månads tid jobbar med din sjukdom.

Fri tillgång till chat med Kim för löpande frågor under perioden.
Samtal varje vecka (digitalt om du ej kan komma till oss)
Möjlighet till förlängning till reducerat pris så länge som du behöver.

Pris: 4000kr

Detta ska ses som coachande samtal och ersätter inte vården på något sätt. Vi jobbar med livsstil.