Ytterligare en studie som pekar på vikten

Japp, det blir lite genomgång av studier. En som jag tidigare inte riktigt kikat ordentligt på. I korthet handlar det om att man tagit 300 personer och satt dem på en riktigt lågkaloridiet. Syftet att få dem att gå ner i vikt, sen har man efter ett år kikat på deras diabetesvärden, och utifrån det dragit en del slutsatser.

Det fanns en viss utstudering i vilka patienter man valde. De fick inte ha haft sjukdomen längre än 5 år och deras värden fick inte vara helt uppåt väggarna. I övrigt fick alla vara med. Gränsfallet på Hba1c var 108. Så det var fortfarande rätt sjuka patienter, men inga med insulinbehandling.

Så, vad kom man fram till då. Jo 46% av alla deltagare gick i remission. Dvs deras diabetes backade, så att de inte behövde ta mediciner (2 månader var gränsen, dvs att de måste ha varit utan mediciner i två månader) och deras Hba1c var under 48mmol/l. Jag tycker personligen att målvärdet på Hba1c borde ha varit 42, men det är fortfarande intressant. Särskilt intressant blir det när man tittar på hur mycket som vissa patienter gick ner i vikt, och hur stor del av dessa som faktiskt kom ner på dessa värden.

remission
Mer än 85% av patienterna som gått ner mer än 15kg slapp sin medicin, och hade bra värden. Det är oerhört spännande. Tyvärr så är studien inte tydlig på alla värden,så vi vet inte vad det är för andra faktorer som spelat in för de 14% som inte fick sin diabetes i remission. Lågkaloridieten behövde man bara äta i tre månader, man fick fortsätta två månader till om man ville. Men därför har man inte haft koll på hur länge personerna individuellt haft sjukdomen, deras kost och andra vanor heller. Bara viktnedgången.

Vikten är otvivelaktigt en av de mest meningsfulla faktorerna att hantera sin diabetessjukdom med. Gå ner i vikt, det är liksom A och O. Men utöver det kan alltså både träning och styrketräning påverka ännu mer. Kanske skulle några till procent av dessa 14% kunna fångas upp där, och kanske skulle ytterligare bra värden gå att få fram också.

Jag vet ju med min sjukdom att den blir bättre och bättre hela tiden. Trots 40kgs viktnedgång så har mitt Hba1c fortsatt att förbättrats även efter det. Troligen på grund av muskelbyggnad.

Studien finns att läsa i sin helhet här